Oman osaamisen tunnistaminen by Jetta Kari


Kirjoittaja on Jetta Kari | Hyvän työelämän lähettiläs

Miksi oman osaamisen tunnistaminen kannattaa?

Mitä vastaisit, jos sinulta kysytään mitä osaat, mitkä ovat sinun vahvuutesi ja millä tavalla juuri sinä olet ainutlaatuinen? Monelle meistä voi olla vaikeaa vastata näihin kysymyksiin äkkiseltään. Oman osaamisen ja vahvuuksien tunnistamisessa on kuitenkin monia hyviä puolia. Sen vuoksi siihen kannattaa käyttää aikaa.

Avauskysymykseen moni meistä vastaisi herkästi kertomalla omasta koulutuksestaan ja siitä, mitä tekee työkseen. Osaamisen osa-alueita on kuitenkin paljon muitakin. Niihin luetaan tietojen ja taitojen lisäksi esimerkiksi persoonallisuus, kompetenssit, erilaiset vahvuudet, ominaisuudet sekä arvot, uskomukset, tavoitteet, motiivit, kokemukset, käsitykset omasta itsestä, asenne ja jopa verkostot.

Kun tältä pohjalta mietit, mitä osaat, mitkä ovat vahvuutesi ja millä tavalla juuri sinä olet ainutlaatuinen, saat muodostettua jo huomattavasti kattavamman kuvan itsestäsi.

Työkaluja ja vinkkejä oman osaamisen tunnistamiseen

Työkaluna voit käyttää esimerkiksi perinteistä SWOT-analyysia ja erilaisia testejä kuten VIA-vahvuustestiä tai enneagrammitestiä*. Arvotesti** auttaa sinua konkretisoimaan omat arvosi. Arvot kertovat sinulle, mihin uskot ja mikä on sinulle tärkeää ja merkityksellistä.

Lisäksi voit kysyä perheenjäseniltä, kavereilta, työkavereilta ja verkostoilta, miten he näkevät sinut ja sinun vahvuutesi. Heiltä voit saada hyviä täydentäviä huomioita. Voitte vaikka kukin tahoillanne kartoittaa omaa osaamistanne ja sitten antaa toisillenne palautetta.

Kun mietit omaa osaamistasi, niin muistathan, että sitä voi kerryttää opiskelemisen lisäksi esimerkiksi työssä, kotona ja harrastuksissa sekä vapaaehtoistyössä.


Kauneuden ja erinomaisuuden arvostuksen luonteenvahvuutta voi käyttää esim. valokuvauksessa.

Oman osaamisen ja vahvuuksien tunnistamisen positiiviset vaikutukset

Parhaimmillaan oman osaamisensa ja vahvuutensa tunnistanut ja sanoittanut henkilö voimaantuu, eli hänellä on sisäinen voimantunne, ja hän on oppinut tiedostamaan omat voimavaransa.

Tämä näkyy myös parempana itsetuntona sekä kykynä asettaa ja saavuttaa päämääriä. Tältä pohjalta on paremmin mahdollista vaikuttaa niihin asioihin, jotka vaikuttavat elämänkulkuun.

Tällöin näkee myös helpommin tarjolla olevia mahdollisuuksia ja kiinnittää luultavasti myös helpommin huomiota niihin asioihin, jotka erityisesti kiinnostavat ja ovat itselle merkityksellisiä. Mahdollisesti päätyy myös kehittämään omaa osaamista vielä lisää tähän suuntaan.

Hahmottamisessa voi käyttää apuna esimerkiksi elämänpolku-kuviota, jossa piirretään aikajana tai polku, johon merkitään tapahtumat, jotka ovat olleet omassa elämässä merkittäviä. Janan toiseen päähän merkitään tulevaisuus ja tavoite, johon tähdätään.

Lopuksi pohditaan, mitä reittejä pitkin sinne pääsee ja, mitä taitoja on vielä hyvä kehittää tavoitteeseen pääsemiseksi.


Oman osaamisen tunnistamisen merkitys työnhaussa

Kun olet tunnistanut oman osaamisesi ja vahvuutesi, voit hyödyntää sitä paremmin myös työnhaussa.

Työnhaun apuna käytetään yhä enemmän omaa henkilöbrändiä. Sen luomisessa voi hyödyntää vaikkapa blogia, nettisivuja ja sosiaalista mediaa.

Meidän suomalaisten on pikkuhiljaa hyvä alkaa luopua siitä ajattelusta, että omien vahvuuksiensa ja osaamisensa kertomisessa olisi kyse kehuskelusta. Päinvastoin se voi toimia turvana ja vahvuutena työmarkkinoilla sekä auttaa mieluisan työpaikan löytämisessä.

Oman osaamisen tunnistaminen valmistaa sinua myös onnistumiseen työhaastattelussa. Olet paljon valmiimpi vastaamaan haastattelijan sinulle esittämiin kysymyksiin.

Läsnäolo ja keskustelut verkossa auttavat sinua myös tutustumaan muihin samasta aiheesta kiinnostuneisiin ihmisiin ja käymään mielenkiintoisia ja monesti uusia näkökulmia avaavia keskusteluita. Samalla kasvatat miltei huomaamattasi omaa verkostoasi.

Tärkeämpää kuin mitä osaat, on tunnistaa osaamisesi ja vahvuutesi, ja hyödyntää niitä voimavarana omassa elämässäsi. Tarpeen ja oman kiinnostuksen mukaan uusia taitoja voi aina opetella lisää missä tahansa elämänvaiheessa.

Ethän siis anna tämänhetkisen osaamisesi liikaa rajoittaa pyrkimyksiäsi kohti merkityksellistä työelämää.

*https://www.viacharacter.org/survey/account/register (Testi on maksuton, mutta vaatii rekisteröitymisen.)

*https://www.enneagram.fi/testit/

**https://yle.fi/aihe/artikkeli/2016/04/27/mihin-sina-uskot-testaa-itsesi

JETTA KARI

"Olen Jetta ja matkalla kohti hyvää (työ)elämää. Matkaoppaana toimivat innostavat positiivisen psykologian ja työ- ja organisaatiopsykologian opinnot. Kiinnostuksen kohteena ovat ihmiset ja hyvinvointi niin työssä kuin muussa elämässä, merkityksellinen työ ja vahvuudet sekä niiden käyttö työelämässä. Toivottavasti voin auttaa myös muita tällä saralla myöhemmin. Omia vahvuuksiani ovat rehellisyys, huumori (ei kuitenkaan vitsien kerronta), sosiaaliset taidot, tiimityö ja ystävällisyys. Vapaa-aikana huomion kohteena on perheen lisäksi karvaiset perheenjäsenet (koirat ja tyttären hevonen)." Sanoo Hyvän työelämän lähettiläs Jetta Kari.


Jettaan pääset tutustumaan Instagramissa ja LinkedInissä.


183 views

©2020 by Voimabileet

Tietosuojaseloste